Cine suntem

Sînt oameni în sufletul cărora se naște uneori un dor, o nostalgie după ceva ce la început nu-și găsește explicația. Cei înțelepți ne spun că această mișcare a sufletului este în aspectul ei ultim nostalgia după condiția paradisiacă, grădina dată omului de către Dumnezeu spre grijă.

Este ceea ce ni se povestește despre țăranii noștri, despre țăranul român care făcea din existența lui un permanent prilej de relație cu Cerul. Pămîntul, casa, familia, toate erau daruri pe care era necesar nu doar să le păstreze în bună rînduială, ci și să le sporească.

În absența legăturii cu Dumnezeu prin rugăciune și bună lucrare, țăranul știa că toate intră în dezorganizare. Natura se întoarce împotriva celui fără de Dumnezeu, pămîntul se usucă, universul moare.

Adoptă un țăran s-a născut dintr-o nostalgie și o nevoie a bunei rînduieli și a celor așezate întru firea curată. Nevoia noastră, a celor implicați în proiect, este să-i punem în valoare pe cei care au păstrat măcar o fărîmă a acestei tradiții întrucît este locul de la care se poate pune bun început.

Fără această legătură între pămînt și cer vom asista neputincioși la agonia și stingerea lumii în care încă ne aflăm.

Vino alături de noi pentru a-i găsi pe acești oameni, pentru a-i ajuta să păstreze și să crească buna rînduială a firii!